7 przewag monitoringu wizyjnego nad ochroną fizyczną

5 września 2019

Chcąc poprawić bezpieczeństwo firmy możemy zatrudnić pracowników ochrony albo zaufać technologii i skorzystać ze znacznie tańszej usługi Zdalnego Monitoringu Wizyjnego.

 

Zdalny Monitoring Wizyjny to – w dużym skrócie – stała obserwacja chronionego obiektu za pośrednictwem systemu kamer. Obraz video jest przesyłany do Stacji Monitorowania Alarmów (SMA) należącej do agencji ochrony, w której operatorzy mają do niego natychmiastowy dostęp. Podejmowane przez nich reakcje i działania wynikają z indywidualnie opracowanych procedur bezpieczeństwa i uzgodnionego planu ochrony obiektu. Zalecamy by zdalny monitoring wizyjny był zintegrowany z systemem alarmowym budynku, bo to poprawia jego skuteczność. Warto również zauważyć, że istnieje kilka różnych wariantów realizacji tego typu usługi, dzięki czemu można ją skalować i dostosować do indywidualnych oczekiwań oraz specyfiki chronionego obiektu.

  1. Do 70% niższe koszty ochrony firmy

Zdalny monitoring wizyjny pozwala ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę pracowników ochrony fizycznej obecnych na miejscu, a w wielu wypadkach całkowicie z usługi ochrony fizycznej zrezygnować. Nad bezpieczeństwem twojej firmy czuwają bowiem operatorzy w Stacji Monitorowania Alarmów, którzy na bieżąco śledzą obraz z zainstalowanych kamer, a w razie konieczności od razu interweniują, wzywając Patrol i powiadamiając odpowiednie służby oraz upoważnione do tego osoby.

  1. Brak kosztów nieuzasadnionych interwencji

Każda nieuzasadniona interwencja Patrolu Interwencyjnego do dla klienta agencji ochrony dodatkowy koszt. Dzięki systemowi kamer operator pracujący w SMA może w każdym momencie zweryfikować sytuację na miejscu, wyeliminować fałszywy alarm i wstrzymać Patrol. Tego typu funkcja jest bardzo przydatna, gdy na terenie chronionego obiektu zainstalowane są czujki ruchu oraz gdy przebywają na nim np. zwierzęta.

  1. Zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa

Chroniony obszar jest obserwowany przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a kamery rejestrują wszystko co dzieje się wokół. Dzięki temu operator pracujący w SMA ma zawsze aktualny podgląd sytuacji i może dostrzec to, czego nie są w stanie zauważyć nawet najbardziej doświadczeni pracownicy ochrony fizycznej pracujący na miejscu.  Kamery mogą zostać zainstalowane także w miejscach newralgicznych dla bezpieczeństwa danego obiektu oraz w miejscach niedostępnych dla pracownika ochrony fizycznej np. na dachach.

  1. Skuteczne działania prewencyjne

Sama obecność kamer – o ile zostały umiejscowione w widocznych miejscach – wraz z właściwym oznakowaniem chronionego obiektu działa na intruzów odstraszająco. W momencie podejrzanego zdarzenia Operator może go  śledzić i przepłoszyć (wydając zdalnie komendę głosową), a jednocześnie od razu wysłać na miejsce patrol. Kamery zniechęcają nie tylko potencjalnych włamywaczy czy wandali, ale także skutecznie eliminują kradzieże w miejscu pracy i dyscyplinują pracowników.

  1. Bezpieczne archiwum zdarzeń i cykliczne raportowanie

Wszystkie zapisy z kamer są archiwizowane i przechowywane na bezpiecznych serwerach. Dzięki temu mogą być odtworzone i wykorzystane np. jako dowód w sprawie lub do wyjaśnienia sytuacji spornych. Upoważnione osoby mogą otrzymywać od agencji ochrony bieżące informacje o wszystkich zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach.

  1. Zdalna kontrola dostępu do firmy

Zdalny monitoring wizyjny, wyposażony w odpowiednie moduły, pozwala zdalnie kontrolować dostęp do firmy, decydując o otwarciu bramy czy szlabanu dopiero po wideoweryfikacji tożsamości lub uprawnień danej osoby.

  1. Kompleksowa analityka obrazu wideo

Zaawanasowane systemy zdalnego monitoringu wizyjnego nie tylko obserwują otoczenie, ale wyposażone są w wiele funkcji dodatkowych. Mogą wykrywać ruch, zliczać przebywające na terenie firmy obiekty (np. pojazdy), identyfikować osoby i w sposób zautomatyzowany wykrywać moment, w którym pojazd lub człowiek pojawi się w obszarze niedozwolonym.

 

 

 

Drogi Użytkowniku, od 25.05.2018 stosowane są w Polsce regulacje z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.