SAVAS monitoruje szkoły i przedszkola

30 października 2020

Instytucje oświatowo-wychowawcze zajmujące się kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, mają do zrealizowania ważne funkcje – wychowawczą, kształtującą (poznawczą) i opiekuńczą. Szkoła, będąca ścieżką do życia zawodowego i społecznego, ma za zadanie nie tylko nauczać i tłumaczyć otaczające nas zjawiska, ale i wychowywać.

W każdej szkole czy przedszkolu mogą pojawić się rożnego rodzaju zagrożenia wynikające z niebezpiecznych zachowań samych uczniów. Jest to jeden z głównych czynników, który coraz bardziej wpływa na to, że coraz większa liczba szkół wprowadza takie formy zabezpieczenia technicznego jak zdalny monitoring wizyjny.

System monitoringu umożliwia kontrolę zachowań uczniów

Bardzo istotnym elementem wprowadzania tego typu rozwiązań do szkół czy przedszkoli i innych placówek oświaty jest wcześniejsza analiza form zagrożeń panujących lub mogących wystąpić w szkole. Zastosowanie zdalnego monitoringu wizyjnego w szkole najczęściej sprowadza się do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły.

Zwolennicy monitoringu, uważają, że już sama świadomość bycia obserwowanym i nagrywanym wymusza od takich osób bardziej przemyślane i kulturalne zachowanie. System telewizji przemysłowej (CCTV) jest w stanie zarejestrować wiele rozmaitych zagrożeń, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz szkoły, w tym: kradzieże, dewastacja mienia, agresja fizyczna wobec uczniów, czy wejście na teren szkoły osób nieupoważnionych.

Jak pokazuje rzeczywistość, zarejestrowane sytuacje mogą być często jedynym dowodem przestępstwa, gdy świadkowie takich zdarzeń nie chcą informować o tym co się faktycznie wydarzyło w obawie o odrzucenie ich ze strony swoich rówieśników, lub w obawie o własne bezpieczeństwo. Monitoring zdecydowanie zapewnia bezpieczeństwo przebywającym osobom, ale też chroni przed dewastacją obiekty i urządzenia będące własnością szkoły.

Kluczowe miejsca do monitorowania

Monitoring szkół, przedszkoli i innych placówek oświaty musi w pierwszej kolejności obserwować wszystkie możliwe wejścia na teren budynku szkoły. Ważne jest, żeby monitoring mógł jednoznacznie identyfikować osoby wchodzące. Takie rozwiązanie da nam pewność, że na zarejestrowanym materiale będziemy mieli szczegółowe informacje na temat wyglądu potencjalnego sprawcy wykroczenia, które może mieć miejsce na terenie szkoły. Następnymi miejscami, w których powinny być zainstalować kamery są korytarze i szatnie.

Korzyści ze stosowania monitoringu wizyjnego

Z pewnością nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo uczniów, a monitoring sprawdza się nieporównywalnie lepiej niż identyfikatory, czy ochroniarze, którzy nie są w stanie kontrolować jednocześnie całego budynku, by zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Kamery na terenie szkoły zdecydowanie podnoszą poziom bezpieczeństwa – wszystkie zdarzenia są rejestrowane i przechowywane w archiwach. Jak się okazuje, w miejscach, w których zainstalowano monitoring dochodzi znacznie rzadziej do prób wandalizmu i przemocy, niż tam, gdzie takich rozwiązań zabrakło.

Kamery zainstalowane przy wejściu głównym i przy wszystkich otwartych w dzień drzwiach mają chronić przed wtargnięciem osób postronnych i niepożądanych na teren placówki. W tych miejscach montowane są kamery rejestrujące obraz w kolorze, o bardzo wysokiej jakości.

Dzięki temu możliwa staje się dokładna identyfikacja osób i otoczenia- widoczny jest każdy szczegół wyglądu, można bez najmniejszego problemu prześledzić całość sceny. Monitoring nie tylko chroni przed zagrożeniem zewnętrznym. Bardzo często zagrożenie stanowią sami uczniowie, którzy stosują wobec siebie przemoc i czasami są sprawcami aktów wandalizmu.

Jeśli sprawca zostanie zidentyfikowany i ukarany za swój postępek, z pewnością zastanowi się dobrze zanim znów zrobi coś podobnego. Kamery przydają się również podczas rozstrzygania spornych spraw, np. w przypadku bójki między uczniami. Wielu nauczycieli uważa monitoring za doskonałą pomoc w pilnowaniu porządku podczas przerw, co jest zdecydowanie niełatwym zadaniem, o czym przekonał się każdy pedagog pełniący dyżur na korytarzu.

Zarówno plusów, jak i minusów wprowadzania monitoringu do szkół jest wiele. Nie da się jednak ukryć, że jest to rozwiązanie cieszące się coraz większą popularnością. Jeśli są Państwo zainteresowani monitoringiem wizyjnym w swojej placówce edukacyjnej, dostosowanego do Państwa konkretnych potrzeb, zapraszamy do kontaktu na stronę www.savas.com.pl oraz pod nr tel 518 022 021. Nasi pracownicy dołożą wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, przyjadą na miejsce w celu wykonania wizji lokalnej, a także zaproponują najlepszą ofertę w zakresie monitoringu wizyjnego w Państwa obiekcie.

Drogi Użytkowniku, od 25.05.2018 stosowane są w Polsce regulacje z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.