ROZWIĄZANIA DOSTOSOWANE DO POTRZEB

Chcąc skutecznie chronić biznes naszych klientów, skupiamy się na odnalezieniu najlepszych i najbardziej dopasowanych rozwiązań. W oparciu o procedury SAVAS dokonujemy oceny stanu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, tworząc kompleksowy plan ochrony obiektu.

OBSZARY OCENIANE W TRAKCIE AUDYTU

 • Bezpieczeństwo fizyczne pracowników
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Bezpieczeństwo informacji stanowiących tajemnicę handlową
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej

ZAKRES AUDYTU

 • Analiza potencjalnych i faktycznych zagrożeń wewnętrznych, i zewnętrznych obiektu
 • Ocena funkcjonującej infrastruktury oraz poziomu ochrony fizycznej obiektu
 • Ocena zabezpieczeń elektronicznych, m.in. systemów alarmowych CCTV
 • Ocena doboru i zakresu współdziałania poszczególnych komponentów systemu bezpieczeństwa
 • Testy penetracyjne o różnych porach funkcjonowania obiektu
 • Wszechstronna analiza dokumentacji dotyczącej funkcjonowania systemów bezpieczeństwa obiektu
 • Analiza zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Drogi Użytkowniku, od 25.05.2018 stosowane są w Polsce regulacje z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.