HIGH QUALITY AT A LOW COST

Remote surveillance is an uninterrupted video monitoring system that analyzes your company’s surroundings with a low maintenance cost. It’s proven to be one of the most efficient forms of property safety which leads to the safety of your business.

RANGE OF SERVICES

  • CCTV cameras system
  • Installation and maintenance of the security system
  • 24/7 alarm check-up
  • Virtual patrol
  • Image analysis
  • Immediate patrol interventions

HIGH SYSTEM QUALITY

  • Our security systems have valid tests and needed approval from the Developmental Institute of Technical Property Safety “TECHCOM” for premises of all levels of threat
  • The main alarm devices are classified in the “C” category for safety
  • Our devices are sensitive to false alarms

Remote surveillance


CCTV cameras

Virtual Patrol

Installation and maintenance

Drogi Użytkowniku, od 25.05.2018 stosowane są w Polsce regulacje z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.