SECURITY
AND SURVEILLANCE

The best kind of security is the one you don’t even remember exists. Our advanced procedures and highly experienced staff supported by newest technologies can make it happen

MAINTENANCE
SERVICES

Professional and complex maintenance services. Our highly qualified staff members, professional equipment, and strictly followed standards guarantee your safety.

FACILITY
MANAGEMENT

Integrated management and technical service system for commercial and industrial real estate. Our services also include supervision over devices and infrastructure, including telecommunication.

Drogi Użytkowniku, od 25.05.2018 stosowane są w Polsce regulacje z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Aktualna informacja o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.